Nieuwe maatregelen voor -12 jarigen: dansen in bubbel van 10

Beste dansers en ouders,
Beste lesgeefsters,

Ten gevolge van de nieuw aangekondigde regels voor sporten van -12 jarigen zullen ook wij onze groepen naar alle waarschijnlijkheid moeten herleiden naar 10 personen per bubbel.
Vermits de kinderen moeten kiezen welke hobby ze blijven uitoefenen is het belangrijk dat wij weten welke kinderen ervoor kiezen om de danslessen te blijven bijwonen. Mogen wij u dan ook vragen om in bijgevoegd formulier de keuze kenbaar te maken en dit tegen ten laatste vrijdag 29/01/2021 om 22u. Dit laat ons de tijd om een planning op te maken, vermits de nieuwe regels vanaf maandag 1 februari zouden ingaan. Voor wie zich niet tijdig heeft ingeschreven, kunnen we geen plaats reserveren in de dansbubbel.
Wij doen ons uiterste best om alles in elkaar te puzzelen maar kunnen geen garanties geven. Momenteel is het ook nog niet duidelijk of de lesgeefsters in 1 of meerdere bubbels aanwezig mogen zijn.

Gelieve dan ook via dit formulier de keuze door te geven.

Opgelet:

– Het formulier enkel invullen voor dansers van -12 jaar waar de lessen nu nog fysiek doorgaan.
– Elke danser mag maar 1 formulier invullen en kan ook maar 1 groep kiezen. Wie momenteel in verschillende groepen danst, zal een keuze moeten maken.
– Wie niet wil deelnemen aan de danslessen, gelieve het formulier ook in te vullen en de keuze ‘ik zal niet deelnemen…’ aan te vinken.
– Wie zich voor een les inschrijft, engageert zich ook om maximaal deel te nemen aan de les (behalve wegens ziekte uiteraard).

We hopen snel zicht te krijgen op de situatie en de nieuwe regels en ons zo op tijd te kunnen organiseren om vanaf maandag in de nieuwe regeling te kunnen starten. Tot nader order gaan de lessen van nu tot en met zondag gewoon verder zoals we dat de voorbije weken deden.

Alvast bedankt voor jullie begrip en medewerking.

Tros-team